INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

(Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: “RODO”.)

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji medycznej jest Damian Grela, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PRAKTYKA LEKARSKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE DAMIAN GRELA” przy ul. Wierzbowej 2 lok. 2 w Poznaniu, 61-853, tel. 602 329 101, e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

1) Państwa dane osobowe, takie jak imiona i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, płeć, data urodzenia, informacje o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach, będą przetwarzane w celu:
 • realizacji usługi medycznej, weryfikacji tożsamości, zawarcia umowy dotyczącej usługi medycznej oraz podjęcia innych niezbędnych działań związanych bezpośrednio ze świadczeniem usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO);
 • prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej oraz jej archiwizacji po zakończeniu świadczenia usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta );
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit f) oraz art. 9 ust. 2 lit f) RODO. Dane, jakie musi zawierać dokumentacja medyczna określa art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Podanie tych danych jest obowiązkowe).

2) W przypadku konieczności podjęcia działań w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia (prewencja chorób), Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

Podanie przez Państwa numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Przez jaki czas Państwa dane będą przechowywane?

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz wymagany przepisami prawa tj. co najmniej:
 •  dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej - przez okres 20 lat,
 • dane osobowe przechowywane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych - przez okres 5 lat (Okres 5-letni liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy),
 • dane w terminarzu spotkań – przez okres 1 roku,
 • dane o numerze telefonu i adresie e-mail - nie dłużej niż do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych.

5. Komu Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe?

Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe osobom, z którymi współpracuje (np. osobie odpowiedzialnej za prowadzenie rejestracji), które przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

6. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? (W celu realizacji przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z Administratorem przy użyciu danych kontaktowych wymienionych w pkt. 1.)

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych :
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. Skarga do organu nadzoru.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych.  Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.